b) Az egyes évfolyami csoportok feladatai, tevékenységei – Ötödik és hatodik évfolyam

 

Cél:

 

        képi megismerési formákkal továbbfejleszteni a természettel kialakult kötődést

        stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat

        lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek során

        megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit

        tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét

        kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan”

 

A tanulók koordinátor pedagógus irányításával önálló gyűjtőmunka keretében ismereteket szereznek az ökokertben termeszthető növényekről, hasznosításuk szerint csoportosítják azokat, a gyűjtött agyagból kiállítást készítenek, felkészülnek a növény feldolgozási, hasznosítási szempontból való bemutatására. Ezt a bemutatást az ökovetélkedőig kell elkészíteniük. Részt vesznek az „Én kertem” rajzversenyen, a kerti munkák megismerésének gyakorlatán. Megismerik az egészséges táplálkozás alapelveit, megismerik a konyhai eszközöket, segítenek a megtermelt növények betakarításában.

 

 

 

Évfolyam

Tantárgy

Beépítendő tananyagtartam

Cél

Módszer

5.

Biológia

A veteményeskert növényeinek megismerése: sárgarépa, petrezselyem, hagyma, barack, alma

a kertben termelt növények ismerete

információszerzés: -szövegből

-megfigyeléssel,

 

A megismert növények termesztésének feltételei, környezeti igényük és felépítéstani összefüggéseik

 

a kertben termelt növények ismerete

csoportosítás

összehasonlítás

rendszerezés

Matematika

A kialakítandó kert adatainak pontos lemérése, rögzítése

A kert tervezésének előkészítése

tevékenykedtetés

IKT használat

 

Szöveges feladatok egészséges életmód témakörben

A kerttel kapcsolatos fogalmak rögzítése

csoportmunka

Életvitel és gyakorlat

Egészséges életmód, helyes táplálkozás

„Termeszd vagy vedd?” Edd a helyit!

A korszerű étkezés zöldség és gyümölcs alapon

tevékenykedtetés

tapasztalatszerzés, szituációs játék

 

Milyen az én konyhám?

A konyhai eszközök megismerése

gyűjtőmunka csoportosan

Vizuális kultúra

Fázisrajzok készítése a növény fejlődéséről

A növény hasznosítási szempontból való bemutatása

IKT használat

fotózás

 

Betakarítási munkák ábrázolása

A kerti munkák megismerésének gyakorlata

montázs saját készítésű fotókból csoportmunkában

6.

Biológia

A gyümölcsfák

 

 

 

A gyümölcsök felhasználása az egészséges táplálkozásban.

 

 

Matematika

A kialakítandó kert adatainak pontos lemérése, rögzítése,

változatok készítése

A kert tervezésének előkészítése

 

tevékenykedtetés

IKT használat

 

Szöveges feladatok egészséges életmód témakörben százalékszámítással

A kerttel kapcsolatos fogalmak rögzítése

csoportmunka

Életvitel és gyakorlat

Egészséges életmód, helyes táplálkozás

Edd a helyit!

A helyben termelt élelmiszerek fogyasztása

a boltban található élelmiszerek csoportosítása, rendszerezése

IKT eszközök

 

„Munkahelyem a konyha”

A konyhahigiénia megismerése

gyűjtő munka

IKT eszközök

fotózás

Vizuális kultúra

Fázisrajzok készítése a gyümölcsfák évszakonkénti változásáról

Kapcsolat  a természeti jelenségekkel

IKT használat

fotózás

 

Gyümölcstál készítése gyurmából, papírból

Az egészséges táplálkozás alapelveinek alkalmazása

csoportmunkában