Közösségfejlesztő programok - Ökovetélkedő

 

Az öko-vetélkedőt 2019.02.25-én délután tartottuk meg az iskola aulájában. Az iskola összes tanulója részt vett benne. Vegyes csapatokat képeztünk, 6 csoportot. Egy- egy csapatban 1-8. osztályig vegyesen voltak a gyerekek, fiúk és lányok. Minden kollegát bevontunk a munkába. Volt, aki a helyszín berendezésében segített, Projektort szerelt be, más oklevelet szerkesztett, fénymásolt, javított stb. Minden csapat mellé rendeltünk egy pedagógust, aki felügyelte a munkájukat.
Az előre elkészített feladatbankból kiválasztottuk a feladatokat, az alsós és a felső gyűjteményből is kerestünk. Ezt gyorsan le tudtuk bonyolítani, jó volt, hogy már előre elkészítettük őket. Az anyagszükséglet beszerzése sem okozott akadályt. A feladatok megoldásához megfelelő volt a gyerekek tudásszintje. Az együttműködési készség fejlődött, a feladatok kreatívok voltak, problémamegoldó gondolkodást igényeltek.

A következő feladatokat jelöltük ki: - egy-egy eredménycél megjelölése

Csapatnév választás-kreativitás
Puzzle összerakás, a képhez kapcsolódó mondatalkotás-megfigyelőképesség, rész-egész viszony fejlesztése
Kvízkérdések-környezetről tanultak rendeszerezése
Állatok és növények képének elhelyezése élőhelynek megfelelően (kép kivágása, elhelyezés, ragasztás halmazokba)-természettudományos kompetencia
Labirintusban helyes út megtalálása-logikus gondolkodás fejlesztése
Totó a szelektív- hulladékgyűjtésről-hulladékgazdálkodás szerepe
Rajz készítése az újrahasznosítás jeléről-esztétikai érzék, kézügyesség fejlesztése
Szélforgó készítése- manualitás fejlesztése
Rövidfilm megnézése, majd kérdésekre válaszolás- emlékezet, megfigyelőképesség fejlesztése.
Kreativitás, élmény, közösségformálás  és jókedv végigkíséri a vetélkedőt.

Más képet választottunk a képkirakáshoz, mint amit megjelöltünk. Azért, mert az új kép erőteljesen kifejezi a Föld megóvását, ez megtetszett. A képhez frappáns mondatokat lehetett írni. Az újságpapír virág készítése helyett szélforgó készítettek. Ezt praktikus okokból tettük, a fiúknak jobban kedveztünk, és gyorsabban, egyszerűbben el lehetett készíteni.. A filmben szó volt a megújuló energiákról, ez is motivált a választásnál.
A feladatokat örömmel végezték a gyerekek. Tudtak együtt dolgozni. Megértették a feladatokat, egyértelműek voltak. Gyorsan, pergőn dolgoztak. Elég idő állt rendelkezésükre az elvégzéshez. Elegendőnek találjuk a 8 feladatot. Ez optimális mennyiség volt. A jövőre megtartandó feladatsorban a mozgásos feladatokat fogjuk jobban preferálni. Akkor a tornatermet is berendezzük helyszínnek. Most egy helyszínben gondolkodtunk.
Oklevéllel és édességgel jutalmaztuk az 1-3. helyezettet, emléklappal a 4-6. helyezést. Előzőleg virágmagot írtunk a programban. Ezt megváltoztattuk, a következő vetélkedőn fogjuk a virágmagot adni jutalmul.

 

c