c) Közösségfejlesztő programok - ÖkovetélkedőTanévenként a téli szünet előtt kerül sor az ökovetélkedőre. Évfolyamonként a tematikában megadott feladatokat készítik el a tanulók, majd játékos formában adnak róla számot. A verseny alatt a gyerekek együttműködésére, egymás segítségére van szükség. Az előzetes felkészülési idő a közösség összekovácsolásának fontos ideje. A programból esetleg kimaradókat csatlakozásra lehet ösztönözni.

A vetélkedő az intézmény valamennyi tanulójának és pedagógusának részvételével zajlik.

 

ÖKOVETÉLKEDŐ

 

Napjainkban nagyon fontos a gyerekek figyelmét felhívni a klímaváltozásra, vízhiányra, a természet megóvására, a megújuló energiákra, hulladékgazdálkodásra és a takarékoskodásra, ebben segít az Ökovetélkedő is.

Cél:
- környezetünk megóvása, környezettudatos magatartás megerősítése, fejlesztése
- szociális kompetencia fejlesztése
- kreativitás, élményszerzés, közösségépítés
- esztétikai kompetencia, anyanyelvi kompetencia, digitális kompetencia
- természettudományos kompetencia fejlesztése

 

Az Ökovetélkedő forgatókönyve:

Résztvevők:
- az iskola minden tanulója

Csoportbeosztás:
5x8 fős, vegyes csapatok, előzetes beosztás szerint

Módszer:
- csoportmunka; vetélkedő; szóbeli előadás;

Időpont:
- 2019.11.25.

Előzetes versenyfeladat, amellyel készülni kell a diákoknak:
- névválasztás;
- az előzetes ismeretanyag tanulmányozása

Pedagógus előzetes feladatai:
- a verseny időpontjának kijelölése
- csoportbeosztás
- feladatbankból 5-5 feladat kiválasztása
- eszközök beszerzése a csoportszámnak megfelelően
- a verseny helyszínének kijelölése pl.: iskola aulája
- díjak beszerzése az első helyezett csoportlétszámának megfelelően (pl.: virágmag).
- segítő pedagógusok felkérése, egyeztetés

A verseny lebonyolítása:
- terem berendezése, eszközök előkészítése
- verseny
- eredményhirdetés
- elégedettségi kérdőív kitöltése