b) Az egyes évfolyami csoportok feladatai, tevékenységei - Hetedik és nyolcadik évfolyam


Cél:

        elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel kialakult érzelmi kötődést

        a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a társadalomba való beilleszkedést

        fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák iránt érzett felelőssége kapcsán

        kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét

        a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal a természetközeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása „

 

A tanulók koordinátor pedagógus irányításával ismereteket szereznek az ökokert működtetéséről. Vetéstervet és virtuális költségvetést készítenek. Elemzik az előző éves terveket, következtetéseket vonnak le, módosításokat végeznek. Gyakorolják a konyhatechnikai eljárásokat: egészséges ételek készítése, tartósítási eljárások. Az iskola levelező rendszerében önálló csoportban osztják meg egymással a tervezés, gazdálkodás információit. Családi költségvetést készítenek. Étrendet állítanak össze. Az elkészült produktumokat a projektfalon bemutatják iskolatársaiknak. Az ökovetélkedőre bemutatóval készülnek.

 

Évfolyam

Tantárgy

Beépítendő tananyagtartam

Cél

Módszer

7.

Biológia

A kert, mint mesterséges életközösség

a természetes és mesterséges életközösségek közötti különbségek felfedeztetése

megfigyelés

összehasonlítás

Az ember szerepe a mesterséges életközösségben

A környezettudatos szemlélet alakítása

tapasztalatszerzés

megfigyelés

beszámoló készítése

Matematika

Pénzügyi fogalmak beillesztése  a szöveges feladatokba.

Pénzügyi fogalmak elmélyítése

csoportmunka

Költségek tervezése

Következtetések levonása

rendszerezés

összehasonlítás

 

Családi költségvetés

3 különböző helyzetű kitalált család költségvetésének elkészítése

projekt

IKT eszközökkel

Életvitel és gyakorlat

Ételtervezés: anyag, eszköz, műveletterv

A tervezés fogalmainak gyakoroltatása

gyűjtés, rendszerezés, ismeretalkalmazás kreativitás

haszonkert megtervezése

A kertről tanult információk alkalmazása

csoportmunka

Vizuális kultúra

Az épített kert ábrázolása

Tudatos, esztétikus környezetalakítás

mozaik technika

A program során folyamatosan készülő produktumok összegyűjtése

A projektfal anyagának rendszerezése

projektfal szerkesztése

8.

Kémia

Tartósítószerek

Az egészséges táplálkozás a megtermelt növények alapján

csoportos gyűjtő munka

ppt

Tartósító eljárások

Az egészsége s táplálkozás vegyszer mentesen

kutatás

kérdőív

elemzés

Matematika

Pénzügyi fogalmak beillesztése  a szöveges feladatokba.

Pénzügyi fogalmak elmélyítése

csoportmunka

Költségek tervezése

Következtetések levonása

rendszerezés

összehasonlítás

Családi költségvetés

3 különböző helyzetű kitalált család elkészített költségvetésének módosítása

projekt

IKT eszközökkel

Vizuális kultúra

Különböző vetéstervek modellezése

Tervek reprodukálása

összehasonlítás

A program során folyamatosan készülő produktumok gyűjtéséi rendjének kialakítása

A projektfal anyagának rendszerezése

projektfal szerkesztése