b) Az egyes évfolyami csoportok feladatai, tevékenységei – Harmadik és negyedik évfolyam

 

Cél:

 

        fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát

        tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket

        mintákat adni a természet megismeréséhez

        kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét

        az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen környezet rendezettségének igényét

        kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert”

 

A tanulók koordinátor pedagógus irányításával önálló gyűjtőmunka keretében ismereteket szereznek az ökokertben termeszthető növényekről, a gyűjtött agyagból kiállítást készítenek, felkészülnek a növény minél több szempontból való bemutatására. Ezt a bemutatást az ökovetélkedőig kell elkészíteniük. Részt vesznek az „Én kertem” rajzversenyen, a kerti munkák megismerésének gyakorlatán.

 

 

 

 

Évfolyam

Tantárgy

Beépítendő tananyagtartam

Cél

Módszer

3.

Környezetismeret

A veteményes kert növényei paprika, paradicsom

Növényismeret

gyűjtő munka

A falusi élet hagyományos kerti munkái

A természet hasznossága, szépsége, kötődés a természethez

tevékenykedtetés

tapasztalatszerzés

Matematika

A kert adatainak megmérése, kerületének kiszámítása

Mértékegységek gyakorlása informális módon

tapasztalat

Szöveges feladatok kert témakörben

Szöveges feladatokon keresztül a kerttel kapcsolatos fogalmak bővítése

szituációs játék, páros

Életvitel és gyakorlat

 

 

csoportos

 

 

 

Vizuális kultúra

 

 

 

 

 

 

4.

Környezetismeret

Növények  a környezetünkben

A kultúrnövények felismerése

csoportos

gyakorlat

megfigyelés

A kerti növények gondozása

A kerti munkák megismerése

csoportos tevékenykedtetés

Matematika

A kert adatainak megmérése, kerületének, területének kiszámítása

Mértékegységek gyakorlása informális módon

tapasztalatszerzés

Szöveges feladatok kert témakörben

Szöveges feladatokon keresztül a kerttel kapcsolatos fogalmak bővítése

játék- kertépítés azonos területű, különböző formájú kertek kirakása

Életvitel és gyakorlat

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra

Aktuális kerti munkák ábrázolása

A kerti munkálatokról szerzett ismeretek elmélyítése

kiállítás

Felhívó plakát készítése a környezetvédelem, szép környezet témában

A rendezett környezet iránti igény formálása

kiállítás-verseny