b) Az egyes évfolyami csoportok feladatai, tevékenységei – Első és Második évfolyam


Cél:

        fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát

        játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre

        elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára

        kielégíteni a gyermek kíváncsiságát

        érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel

        kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre

        az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása”

 

A tanulók koordinátor pedagógus irányításával önálló gyűjtőmunka keretében ismereteket szereznek az ökokertben termeszthető növényekről, a gyűjtött agyagból kiállítást készítenek. Ezt a tablót az ökovetélkedőig kell elkészíteniük. Részt vesznek az „Én kertem” rajzversenyen, a kerti munkák megismerésének gyakorlatán.

 

Évfolyam

Tantárgy

Beépítendő tananyagtartam

Cél

Módszer

1.

Környezetismeret

A veteményes kert növényei

Növényismeret

gyűjtő munka

Az élőlények tulajdonságai-a növények

A természet hasznossága, szépsége, kötődés a természethez

csoportmunka

csoportosítás

rendszerezés

Matematika

A kert adatainak megmérése

Mértékegységek

tapasztalat

Szöveges feladatok megfogalmazása

Fogalmak elmélyítése

gyakorlás

Életvitel és gyakorlat

Munkák a veteményes kertben

Ismeretek rendszerezése

megfigyelés

csoportosítás

A növények megformázása

A meglévő ismeretek gyakorlati hasznosítása

modellezés

gyurma, papír

Vizuális kultúra

Az én kertem

Érzelmi kötődés kialakítása

önkifejezés rajzzal

Konyhakerti növények megjelenítése rajzzal jellemző tulajdonságaik alapján

Tanult növényi ismeretek szintetizálása

Kiállítás

2.

Környezetismeret

A veteményes kert növényei

Növényismeret

gyűjtő munka

A veteményeskerti növényi kultúrák megfigyelése

A természet hasznossága, szépsége, kötődés a természethez

séta egy helyi kertben

Matematika

A kert adatainak megmérése

Mértékegységek gyakorlása informális módon

tapasztalat

 A növények ára

Ismerkedés a pénzhez tartozó fogalmakkal

szituációs játék

-piac

Életvitel és gyakorlat

Munkák a veteményes kertben

Ismeretek rendszerezése

megfigyelés

 

 

tevékenykedtetés

Vizuális kultúra

Az én kertem

Érzelmi kötődés kialakítása

önkifejezés rajzzal

konyhakerti növények megjelenítése rajzzal jellemző tulajdonságaik alapján

Tanult növényi ismeretek szintetizálása

kiállítás