Tápi József Attila Általános Iskola

A Tápi József Attila Általános Iskola köszönti látogatóit!


Tisztelt Szülők!


A járvány terjedésének megakadályozása céljából, az Oktatási Hivatal ajánlását követve az intézmény az alábbi intézkedéseket hozza:

LÁTOGATÓ

Az intézményben az iskola tanulóin és dolgozóin kívüli látogató, szülő csak nagyon indokolt esetben tartózkodhat. Látogatónak, szülőnek ebben az esetben a maszk használata elvárt.

ÉRKEZÉS, TÁVOZÁS

Az intézmény tanulói 7:45-ig a z udvaron gyülekeznek (időjárástól függően). Reggeli ügyeletet kérő tanulók a tantermükben tartózkodnak, felügyelettel. 7.45-től a tanulók kézfertőtlenítés után a tantermükbe mennek - bejáró tanulók a busz érkezése után - ott várják a tanóra kezdetét az ügyeletes nevelők felügyelete mellett. A tanulók hazamenetele tanórák után folyamatos. Napközis gyermekeket 15 órakor és 16 órakor vihetik haza kísérőik. Várakozás az udvaron, iskola előtt. Bejáró diákok együtt indulnak a buszmegállóba, 14:00 és 16:17-es buszon felnőtt felügyeletet biztosítunk. 

OKTATÁS

A tantermekben megfelelő távolságtartásra törekszünk. Tantermek közti vándorlás csak indokolt esetben történik. (pl. összevont órák) Szünetekben lehetőség szerint az udvaron tartózkodunk.

SZOKÁSREND 

Gyakori helyes kézmosás szokásrendszerét kialakítjuk, figyelemmel kísérjük a tanulóknál. Kérjük , legyen a gyermekeknél papírzsebkendő, melyet köhögés, tüsszögés esetén használhatnak. A tantermeket gyakran szellőztetjük, kézfertőtlenítőket, helyeztünk el a bejáratnál, tantermekben és a mosdókban.   

ÉTKEZÉS

Az ebédet biztosító szolgáltatóval (Avar Csárda) egyeztettük a járványügyi előírásokat. Az ebédlőben egyszerre étkezők számát optimalizáljuk.

ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY

A védőnői szűrővizsgálatok, védőoltások, tisztasági vizsgálatok a járványügyi óvintézkedések figyelembe vételével történnek.

RENDEZVÉNYEK

Iskolai rendezvényeink szervezésekor figyelembe vesszük az aktuális járványügyi helyzetet, előtérbe helyezzük a szabadtéri programokat.

HIÁNYZÁS

Betegség után a tanuló csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolába, amit érkezése napján mutat be osztályfőnökének. Az esetleges karantén miatti tanulói hiányzást igazoltnak tekintjük. Ebben az időszakban a tanuló tanári irányítás mellett, on-line formában dolgozik.

TAKARÍTÁS

Az intézmény helyiségeit fertőtlenítőszerrel takarítjuk. Kerüljük a gyermekek által használt taneszközök egymás közötti átadását, ezért kérjük a szülőket, hogy legyen minden tanulónak saját taneszköze és legyen itt a felszerelése.

INFORMÁCIÓ

Szükség esetén az információátadás személyes találkozást nem igénylő formáit részesítjük előnyben, e-mail, telefon, KRÉTA. Szükséges információkat a Kréta rendszeren juttatjuk el Önökhöz, kérjük, kísérjék figyelemmel az üzeneteket!

A szabályozások ellenére mindent megteszünk, hogy a gyermekekkel, szülőkkel közösen élményekben gazdag eredményes tanév részesei lehessünk.

Táp, 2020. augusztus 31.                                                 Farkasné Takács Judit                                                                                                  intézményvezető


----------------------------------------------------------------------


A tanév rendje A 2020-2021. tanév rendje, tervezett programjai

 
----------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!   

Szeretettel köszöntöm iskolánk minden tanulóját és szüleiket a 2020-21-es tanévben. Remélem járványmentes és hatékony tanévnek lehetünk részesei együtt. Köszönöm az eddigi együttműködésüket és a folyamatos változásokhoz való gyors alkalmazkodást. Intézményünk pedagógusaival és dolgozóival mindent megteszünk a tanév zökkenőmentes lebonyolításáért.

gyerekekkezdo.jpg
 

Intézményünk adatai: 

Tápi József Attila Általános Iskola 9095 Táp, Kossuth Lajos utca 39. 

elérhetőségek: 

06/96 722-252

intézményvezető: Farkasné Takács Judit

intézményvezető-helyettes: Erdészné Kalmár Magdolna

A 2020-2021-es tanévet 71 tanulóval kezdtük 8 évfolyamon. A napi működés zavartalan, a fél év kihagyás ellenére gyorsan visszaálltunk a hagyományos munkarendre. 

Iskolánkban tanító pedagógusok: 

osztályfőnökök: 
1. osztály: Csöndesné Cser Erika 
2. osztály: Zsoldos Józsefné 
3. osztály:: Mórocz Adél 
4. osztály: Tóthné Samu Teréz
5. osztály: Kompis Linda
6. osztály: Borivó Beáta
7. osztály: Farkasné Takács Judit
8. osztály: Erdészné Kalmár Magdolna

Haik Lilla – magyar
Tóthné Németh Gyöngyi – történelem, német, könyvtár
Pozsgainé Piller Zita – testnevelés, gyógytestnevelés
Horváth Miklós – gyógypedagógus 

Óraadó tanárok:

Fodorné Balázs Katalin – biológia
Eszlingerné Derhán Gabriella – ének-zene
Szalai Erika – fizika, technika Szabó Gábor – kémia
Zsalakó Kálmán – informatika

Adminisztrációs feladatok:

Kondor Natália Takarítási feladatok:
Kocsis Gáborné, Selmeczi Lászlóné
Karbantartó: Dézsi Ferenc Zoltán

2 logopédus segíti munkánkat: Erdőző-Horváth Krisztina, Tóth Noémi Petra

Táblajáték foglalkozás: Polákné Szeimann Katalin Zene (furulya, szolfézs): Varga Gábor

Gyakorlati tudnivalók:

Kérem, ellenőrizzék a KRÉTA-rendszerben a szülői és a tanulói belépést! Ha problémát észlelnek, jelezzék az iskolatitkartap@gmail.com e-mail címen, vagy a 722-252-es telefonszámon.

Étkezés lemondása: előző nap 11:00-ig lehetséges Nagyné Varga Annamáriánál az 554-121-es vagy a 06-20-356-14-19-es telefonszámon. A befizetéseket is ő koordinálja az intézményen belül.

Ha a személyes adatokban vagy elérhetőségben változás történik, kérjük, egy héten belül jelezzék! 

Ha a gyermek bármilyen okból hiányzik, kérjük, telefonon jelezzék aznap 9 óráig az iskolában vagy az osztályfőnöknél!

A járványügyi szabályozásokat betartjuk. Az iskolai protokollt minden szülő megkapta. Iskolánk kis létszáma miatt, a diákoknak a maszk használata nem kötelező, de szülői kérésre a gyermek viselheti az intézményben. Az iskola dolgozóin és a diákokon kívül az intézménybe csak előre egyeztetett időpontban, engedéllyel és maszkban lehet belépni. Kérjük a szülőket, hogy az épület előtt várakozzanak!

Az iskolai programokat lehetőség szerint megszervezzük – az aktuális járványügyi helyzetet figyelembe véve, lehetőleg szabad téren. Ezekről mindig tájékoztatjuk Önöket. Mellékelten csatolom a Tanév rendjét, ami most egy tervezet. A programok közeledtével, pontosítjuk azokat.  A soron következő programjaink: 

8. osztály felvételi tájékoztatója: október 20.

papírgyűjtés: október 21. 

Iskolai ünnepély 1956. október 23. tiszteletére.

A kapcsolattartás a KRÉTA rendszeren kívül az osztálycsoportokban folyamatos, osztályfőnökök küldik a szükséges információkat!   

Reméljük, hogy együtt odafigyelve végig vihetjük hagyományos formában a tanévet!     

Táp, 2020. október.  5.                               Üdvözlettel: Farkasné Takács Judit

----------------------------------------------------------------------

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!   

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.   

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.   

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az adott általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg. Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.   

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:   

Telefonon előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk a személyes beiratkozásra. Kérjük a szülőket, hogy 2021. április 14-ig (9-16 óráig) egyeztessenek időpontot az alábbi telefonszámon: 06/96 722-252 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:   
-   A gyermek nevére kiállított TAJ- kártya
-   A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány/születési anyakönyvi kivonat
-   A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
-   Szülők/törvényes képviselő okmányai
-   Óvodai szakvélemény
-  Szakértői szakvélemény (ha van a gyermeknek)

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Győri Tankerületi Központ (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.; telefon: 96/795-234; e-mail: gyor@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.         

Táp, 2021. március 31.                                                                      

Farkasné Takács Judit                                                                                                                 intézményvezető

----------------------------------------------------------------------

BÚCSÚZTATÓ  

Pingiczerné Milinszki Margit, Gréti néni, a Tápi József Attila Általános Iskola Intézményvezetője 2020. szeptember 1-től nyugállományba vonult. 

A 40 év alatt végzett kitartó, lelkes, áldozatos pedagógusi és innovatív vezetői munkájáért Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült. A Győri Tankerületi Központban megtartott ünnepségen vehette át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet

Az iskola tanévnyitó ünnepségén köszöntük meg azt a sok munkát, amit a diákokért és az intézményért folytatott. Jelenlegi és volt tanítványai sorakoztak fel egy-egy szál virággal, hogy köszönetet mondjanak. Az Önkormányzatok képviseletében Ifj. Csikár László és Balogh Ervin polgármester urak adták át jókívánságaikat nyugdíjba vonulása alkalmából. 

Kívánjuk, hogy a következő időszakban teljesülnek álmai, vágyai.

bucsuzopignic.jpg

Trianon 100 éves évfordulóján a Határtalanul kirándulások videó összeállításaival emlékezünk.


----------------------------------------------------------------------
 
 
 
Tisztelt Szülők! 

A 2020.03. 16. naptól az órarend szerinti tananyagokat a KRÉTA rendszeren keresztül küldjük a tanulóknak. A tanórához tartozó házi feladatoknál vagy az e-ügyintézés felületén találhatják meg ezeket. 
A tanulók egyedül vagy kisebb csoportokban oldhatják meg a feladatokat. A napi órarend szerint haladunk. 
A feladatok ellenőrzéséhez visszajelzés szükséges. Kérem, hogy Önök vagy nagyobb testvér, rokon segítse a gyerekeket a felület használatában. 
A tanulók tankönyveiért, felszereléséért március 16-20-ig naponta 8-10 óráig lehet bejönni az iskolába a szülőknek. Köszönöm a segítő együttműködésüket. 

Táp, 2020. 03. 16.           
 
 
Pingiczerné Milinszki Margit


Kedves Gyerekek!
 
Látom, hogy szinte mindenki dolgozik a kiadott feladatokon. 
Többen még nem jeleztetek vissza a szaktanárnak, hogy látjátok a feladatot és dolgoztok a megoldáson. Azt is látom, hogy többen a késő esti órákban akarnak nekifogni a munkavégzésnek. 
Egy ajánlott időbeosztást osztok meg veletek, amit Tomi bácsi öntött formába. Ha ezt betartjátok, délutánra a napi munka végére juttok. Ügyeljetek a rendszerességre! A visszaküldendő anyagot küldjétek határidőre, mert ez fontos a továbbhaladáshoz. 
A munkát otthon végzitek, de értékelést a teljesítmény alapján így is kaptok. Lesznek értékelő tesztek, feladatlapok, dolgozatok. Hogy a munkátok igazolt legyen, a napi bejelentkezést se felejtsétek el. 

További sikeres munkavégzést kívánok!   

Táp, 2020. 03.17. Gréti néni
 
 
 

 
okoiskolalogo.jpg

Az intézmény Nyalka, Pázmándfalu, Táp tanulóinak beiskolázási körzete.