Tápi József Attila Általános Iskola

A Tápi József Attila Általános Iskola köszönti látogatóit!


Trianon 100 éves évfordulóján a Határtalanul kirándulások videó összeállításaival emlékezünk.


----------------------------------------------------------------------


1. OSZTÁLYOSOK BEÍRÁSA 2020-2021. TANÉV   

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!   Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

   Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! 

  Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.   

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.    

A beiratkozás szakaszai: A beiratkozás két szakaszban történik: 

1)      A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

  ·         nem állami fenntartású általános iskolába, vagy

 ·        állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni. 

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.   

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket: 

·         olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1]

·         a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni. 

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.   

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg. 

·      A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 

·      A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

·  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

·      Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról ·         Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan   Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor. Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére   Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

** Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására biztosított lehetőség: 2020. 04. 28 és 2020. 05. 15 között naponta 8-16 óráig.   Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

A felmerülő kérdéseikkel keressenek bennünket a következő elérhetőségeken:   
Tel:  +3696722252 

Táp, 2020. április 3.

Pingiczerné Milinszki Margit                                                        intézményvezető[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
Tisztelt Szülők! 

A 2020.03. 16. naptól az órarend szerinti tananyagokat a KRÉTA rendszeren keresztül küldjük a tanulóknak. A tanórához tartozó házi feladatoknál vagy az e-ügyintézés felületén találhatják meg ezeket. 
A tanulók egyedül vagy kisebb csoportokban oldhatják meg a feladatokat. A napi órarend szerint haladunk. 
A feladatok ellenőrzéséhez visszajelzés szükséges. Kérem, hogy Önök vagy nagyobb testvér, rokon segítse a gyerekeket a felület használatában. 
A tanulók tankönyveiért, felszereléséért március 16-20-ig naponta 8-10 óráig lehet bejönni az iskolába a szülőknek. Köszönöm a segítő együttműködésüket. 

Táp, 2020. 03. 16.           
 
 
Pingiczerné Milinszki Margit


Kedves Gyerekek!
 
Látom, hogy szinte mindenki dolgozik a kiadott feladatokon. 
Többen még nem jeleztetek vissza a szaktanárnak, hogy látjátok a feladatot és dolgoztok a megoldáson. Azt is látom, hogy többen a késő esti órákban akarnak nekifogni a munkavégzésnek. 
Egy ajánlott időbeosztást osztok meg veletek, amit Tomi bácsi öntött formába. Ha ezt betartjátok, délutánra a napi munka végére juttok. Ügyeljetek a rendszerességre! A visszaküldendő anyagot küldjétek határidőre, mert ez fontos a továbbhaladáshoz. 
A munkát otthon végzitek, de értékelést a teljesítmény alapján így is kaptok. Lesznek értékelő tesztek, feladatlapok, dolgozatok. Hogy a munkátok igazolt legyen, a napi bejelentkezést se felejtsétek el. 

További sikeres munkavégzést kívánok!   

Táp, 2020. 03.17. Gréti néni
 
 
 

 
okoiskolalogo.jpg

Az intézmény Nyalka, Pázmándfalu, Táp tanulóinak beiskolázási körzete.

„Olyan oktatási, nevelési lehetőségeket szeretnénk az itt tanuló gyermekeknek felkínálni, mely a gyermeki lélek rezdüléseire érzékeny, tudásvágyára fogékony, a kor kihívásainak eleget tud tenni.”

"Célunk, hogy olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi feltételeket, hogy gyermek és szülő egyaránt érezze: minden esélye megvan a gyermeknek az értelmi és érzelmi fejlődésre."
- Részletek a pedagógiai programból

kezdo.png
Az oldalt karbantartja:
image001.png