Tápi József Attila Általános Iskola

A Tápi József Attila Általános Iskola köszönti látogatóit!

[html]
Tisztelt Szülők!


A járvány terjedésének megakadályozása céljából, az Oktatási Hivatal ajánlását követve az intézmény az alábbi intézkedéseket hozza:

LÁTOGATÓ

Az intézményben az iskola tanulóin és dolgozóin kívüli látogató, szülő csak nagyon indokolt esetben tartózkodhat. Látogatónak, szülőnek ebben az esetben a maszk használata elvárt.

ÉRKEZÉS, TÁVOZÁS

Az intézmény tanulói 7:45-ig a z udvaron gyülekeznek (időjárástól függően). Reggeli ügyeletet kérő tanulók a tantermükben tartózkodnak, felügyelettel. 7.45-től a tanulók kézfertőtlenítés után a tantermükbe mennek - bejáró tanulók a busz érkezése után - ott várják a tanóra kezdetét az ügyeletes nevelők felügyelete mellett. A tanulók hazamenetele tanórák után folyamatos. Napközis gyermekeket 15 órakor és 16 órakor vihetik haza kísérőik. Várakozás az udvaron, iskola előtt. Bejáró diákok együtt indulnak a buszmegállóba, 14:00 és 16:17-es buszon felnőtt felügyeletet biztosítunk. 

OKTATÁS

A tantermekben megfelelő távolságtartásra törekszünk. Tantermek közti vándorlás csak indokolt esetben történik. (pl. összevont órák) Szünetekben lehetőség szerint az udvaron tartózkodunk.

SZOKÁSREND 

Gyakori helyes kézmosás szokásrendszerét kialakítjuk, figyelemmel kísérjük a tanulóknál. Kérjük , legyen a gyermekeknél papírzsebkendő, melyet köhögés, tüsszögés esetén használhatnak. A tantermeket gyakran szellőztetjük, kézfertőtlenítőket, helyeztünk el a bejáratnál, tantermekben és a mosdókban.   

ÉTKEZÉS

Az ebédet biztosító szolgáltatóval (Avar Csárda) egyeztettük a járványügyi előírásokat. Az ebédlőben egyszerre étkezők számát optimalizáljuk.

ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY

A védőnői szűrővizsgálatok, védőoltások, tisztasági vizsgálatok a járványügyi óvintézkedések figyelembe vételével történnek.

RENDEZVÉNYEK

Iskolai rendezvényeink szervezésekor figyelembe vesszük az aktuális járványügyi helyzetet, előtérbe helyezzük a szabadtéri programokat.

HIÁNYZÁS

Betegség után a tanuló csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolába, amit érkezése napján mutat be osztályfőnökének. Az esetleges karantén miatti tanulói hiányzást igazoltnak tekintjük. Ebben az időszakban a tanuló tanári irányítás mellett, on-line formában dolgozik.

TAKARÍTÁS

Az intézmény helyiségeit fertőtlenítőszerrel takarítjuk. Kerüljük a gyermekek által használt taneszközök egymás közötti átadását, ezért kérjük a szülőket, hogy legyen minden tanulónak saját taneszköze és legyen itt a felszerelése.

INFORMÁCIÓ

Szükség esetén az információátadás személyes találkozást nem igénylő formáit részesítjük előnyben, e-mail, telefon, KRÉTA. Szükséges információkat a Kréta rendszeren juttatjuk el Önökhöz, kérjük, kísérjék figyelemmel az üzeneteket!

A szabályozások ellenére mindent megteszünk, hogy a gyermekekkel, szülőkkel közösen élményekben gazdag eredményes tanév részesei lehessünk.

Táp, 2020. augusztus 31.                                                 Farkasné Takács Judit                                                                                                  intézményvezető


----------------------------------------------------------------------


A tanév rendje A 2020-2021. tanév rendje, tervezett programjai

 
----------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!   

Szeretettel köszöntöm iskolánk minden tanulóját és szüleiket a 2020-21-es tanévben. Remélem járványmentes és hatékony tanévnek lehetünk részesei együtt. Köszönöm az eddigi együttműködésüket és a folyamatos változásokhoz való gyors alkalmazkodást. Intézményünk pedagógusaival és dolgozóival mindent megteszünk a tanév zökkenőmentes lebonyolításáért.

gyerekekkezdo.jpg
 

Intézményünk adatai: 

Tápi József Attila Általános Iskola 9095 Táp, Kossuth Lajos utca 39. 

elérhetőségek: 

06/96 722-252

intézményvezető: Farkasné Takács Judit

intézményvezető-helyettes: Erdészné Kalmár Magdolna

A 2020-2021-es tanévet 71 tanulóval kezdtük 8 évfolyamon. A napi működés zavartalan, a fél év kihagyás ellenére gyorsan visszaálltunk a hagyományos munkarendre. 

Iskolánkban tanító pedagógusok: 

osztályfőnökök: 
1. osztály: Csöndesné Cser Erika 
2. osztály: Zsoldos Józsefné 
3. osztály:: Mórocz Adél 
4. osztály: Tóthné Samu Teréz
5. osztály: Kompis Linda
6. osztály: Borivó Beáta
7. osztály: Farkasné Takács Judit
8. osztály: Erdészné Kalmár Magdolna

Haik Lilla – magyar
Tóthné Németh Gyöngyi – történelem, német, könyvtár
Pozsgainé Piller Zita – testnevelés, gyógytestnevelés
Horváth Miklós – gyógypedagógus 

Óraadó tanárok:

Fodorné Balázs Katalin – biológia
Eszlingerné Derhán Gabriella – ének-zene
Szalai Erika – fizika, technika Szabó Gábor – kémia
Zsalakó Kálmán – informatika

Adminisztrációs feladatok:

Kondor Natália Takarítási feladatok:
Kocsis Gáborné, Selmeczi Lászlóné
Karbantartó: Dézsi Ferenc Zoltán

2 logopédus segíti munkánkat: Erdőző-Horváth Krisztina, Tóth Noémi Petra

Táblajáték foglalkozás: Polákné Szeimann Katalin Zene (furulya, szolfézs): Varga Gábor

Gyakorlati tudnivalók:

Kérem, ellenőrizzék a KRÉTA-rendszerben a szülői és a tanulói belépést! Ha problémát észlelnek, jelezzék az iskolatitkartap@gmail.com e-mail címen, vagy a 722-252-es telefonszámon.

Étkezés lemondása: előző nap 11:00-ig lehetséges Nagyné Varga Annamáriánál az 554-121-es vagy a 06-20-356-14-19-es telefonszámon. A befizetéseket is ő koordinálja az intézményen belül.

Ha a személyes adatokban vagy elérhetőségben változás történik, kérjük, egy héten belül jelezzék! 

Ha a gyermek bármilyen okból hiányzik, kérjük, telefonon jelezzék aznap 9 óráig az iskolában vagy az osztályfőnöknél!

A járványügyi szabályozásokat betartjuk. Az iskolai protokollt minden szülő megkapta. Iskolánk kis létszáma miatt, a diákoknak a maszk használata nem kötelező, de szülői kérésre a gyermek viselheti az intézményben. Az iskola dolgozóin és a diákokon kívül az intézménybe csak előre egyeztetett időpontban, engedéllyel és maszkban lehet belépni. Kérjük a szülőket, hogy az épület előtt várakozzanak!

Az iskolai programokat lehetőség szerint megszervezzük – az aktuális járványügyi helyzetet figyelembe véve, lehetőleg szabad téren. Ezekről mindig tájékoztatjuk Önöket. Mellékelten csatolom a Tanév rendjét, ami most egy tervezet. A programok közeledtével, pontosítjuk azokat.  A soron következő programjaink: 

8. osztály felvételi tájékoztatója: október 20.

papírgyűjtés: október 21. 

Iskolai ünnepély 1956. október 23. tiszteletére.

A kapcsolattartás a KRÉTA rendszeren kívül az osztálycsoportokban folyamatos, osztályfőnökök küldik a szükséges információkat!   

Reméljük, hogy együtt odafigyelve végig vihetjük hagyományos formában a tanévet!     

Táp, 2020. október.  5.                               Üdvözlettel: Farkasné Takács Judit

----------------------------------------------------------------------

BÚCSÚZTATÓ  

Pingiczerné Milinszki Margit, Gréti néni, a Tápi József Attila Általános Iskola Intézményvezetője 2020. szeptember 1-től nyugállományba vonult. 

A 40 év alatt végzett kitartó, lelkes, áldozatos pedagógusi és innovatív vezetői munkájáért Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült. A Győri Tankerületi Központban megtartott ünnepségen vehette át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet

Az iskola tanévnyitó ünnepségén köszöntük meg azt a sok munkát, amit a diákokért és az intézményért folytatott. Jelenlegi és volt tanítványai sorakoztak fel egy-egy szál virággal, hogy köszönetet mondjanak. Az Önkormányzatok képviseletében Ifj. Csikár László és Balogh Ervin polgármester urak adták át jókívánságaikat nyugdíjba vonulása alkalmából. 

Kívánjuk, hogy a következő időszakban teljesülnek álmai, vágyai.

bucsuzopignic.jpg

Trianon 100 éves évfordulóján a Határtalanul kirándulások videó összeállításaival emlékezünk.


----------------------------------------------------------------------


1. OSZTÁLYOSOK BEÍRÁSA 2020-2021. TANÉV   

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!   Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

   Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! 

  Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.   

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.    

A beiratkozás szakaszai: A beiratkozás két szakaszban történik: 

1)      A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

  ·         nem állami fenntartású általános iskolába, vagy

 ·        állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni. 

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.   

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket: 

·         olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1]

·         a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni. 

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.   

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg. 

·      A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 

·      A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

·  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

·      Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról ·         Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan   Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor. Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére   Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

** Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására biztosított lehetőség: 2020. 04. 28 és 2020. 05. 15 között naponta 8-16 óráig.   Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

A felmerülő kérdéseikkel keressenek bennünket a következő elérhetőségeken:   
Tel:  +3696722252 

Táp, 2020. április 3.

Pingiczerné Milinszki Margit                                                        intézményvezető[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
Tisztelt Szülők! 

A 2020.03. 16. naptól az órarend szerinti tananyagokat a KRÉTA rendszeren keresztül küldjük a tanulóknak. A tanórához tartozó házi feladatoknál vagy az e-ügyintézés felületén találhatják meg ezeket. 
A tanulók egyedül vagy kisebb csoportokban oldhatják meg a feladatokat. A napi órarend szerint haladunk. 
A feladatok ellenőrzéséhez visszajelzés szükséges. Kérem, hogy Önök vagy nagyobb testvér, rokon segítse a gyerekeket a felület használatában. 
A tanulók tankönyveiért, felszereléséért március 16-20-ig naponta 8-10 óráig lehet bejönni az iskolába a szülőknek. Köszönöm a segítő együttműködésüket. 

Táp, 2020. 03. 16.           
 
 
Pingiczerné Milinszki Margit


Kedves Gyerekek!
 
Látom, hogy szinte mindenki dolgozik a kiadott feladatokon. 
Többen még nem jeleztetek vissza a szaktanárnak, hogy látjátok a feladatot és dolgoztok a megoldáson. Azt is látom, hogy többen a késő esti órákban akarnak nekifogni a munkavégzésnek. 
Egy ajánlott időbeosztást osztok meg veletek, amit Tomi bácsi öntött formába. Ha ezt betartjátok, délutánra a napi munka végére juttok. Ügyeljetek a rendszerességre! A visszaküldendő anyagot küldjétek határidőre, mert ez fontos a továbbhaladáshoz. 
A munkát otthon végzitek, de értékelést a teljesítmény alapján így is kaptok. Lesznek értékelő tesztek, feladatlapok, dolgozatok. Hogy a munkátok igazolt legyen, a napi bejelentkezést se felejtsétek el. 

További sikeres munkavégzést kívánok!   

Táp, 2020. 03.17. Gréti néni
 
 
 

 
okoiskolalogo.jpg

Az intézmény Nyalka, Pázmándfalu, Táp tanulóinak beiskolázási körzete.